Wednesday, November 2, 2016

我要飛上青天


享受空中漫游的悠閑感,鳥瞰德國 Bavaria 州直轄市 Regensburg 的景色。

我要飛上青天
演唱:葛蘭

我要飛上青天上青天  我要飛上青天上青天
我上七重天  來往浮在白雲間
白雲片片如雲  自由自在飄飄欲仙

我要飛上青天上青天  我要飛上青天上青天
俯望人世間  千年萬年一霎眼
萬裡紅塵如煙  高山大海斑斑點點
太陽是我小檯燈  月亮是我化妝鏡
彩虹拿來做項煉  摘下一顆星星挂在胸前

我要飛上青天上青天  我要飛上青天上青天
俯望人世間  千年萬年一霎眼
萬裡紅塵如煙  高山大海斑斑點點
---Music---
啊。。。。。。

我要飛上青天上青天  我要飛上青天上青天
我上七重天  逍遙自像神仙
不是夢話連篇是信念  我要飛上青天 飛上青天No comments: